Najpierw prace licencjackie - później szansa na magistra. System boloński.

System boloński to sposób, w jaki funkcjonują obecnie wyższe uczelnie. Ma on na celu ujednolicenie systemu studiów w krajach, które zostały nim objęte. Szkolnictwo wyższe jest podzielone na trzy stopnie. Pierwszy z nich to studia licencjackie lub inżynierskie, drugi- studia magisterskie a trzeci- doktoranckie.

W obszarze objętym tymi nowymi dyrektywami mamy punktowy system zaliczania zajęć, zwany ECTS. Zmiany te mają wiele zalet. Po pierwsze osoby, które będą miały życzenie wyjechać na studia za granicę, będą miały o wiele łatwiejsze zadanie, jeżeli chodzi o zaliczanie przedmiotów na uczelniach zagranicznych. Podnosi to także szansę na między narodową karierę i zwiększa możliwości na zagranicznym rynku pracy. Są także inne korzyści.

Można zakończyć edukację na pierwszym stopniu. Wiele osób decyduje, pisząc prace licencjackie, że po uzyskaniu wykształcenia wyższego niepełnego zakończy szkołę i pójdzie do pracy. Po jakimś czasie można kontynuować studia już w zupełnie innej dziedzinie. Nie ma przeszkód w powrocie do nauki.

Z systemem bolońskim wiąże się także proces wymiany studenckiej zwany Socrates- Erasmus. Wymiany zagraniczne są o wiele mniej skomplikowane z uwagi na ujednolicony system studiów. Cieszą się one dużym powodzeniem, ponieważ na kilka miesięcy można wyjechać za granice, by posmakować studiowania w innym kraju i języku, ale także poznać jego kulturę oraz mieszkańców. Tak więc omawiany system edukacji z pewnością bardzo podoba się studentom ze względu na swą elastyczność oraz większe możliwości z nim związane.