Najpierw prace licencjackie - później szansa na magistra. System boloński.

System boloński to sposób, w jaki funkcjonują obecnie wyższe uczelnie. Ma on na celu ujednolicenie systemu studiów w krajach, które zostały nim objęte. Szkolnictwo wyższe jest podzielone na trzy stopnie. Pierwszy z nich to studia licencjackie lub inżynierskie, drugi- studia magisterskie a trzeci- doktoranckie. W obszarze objętym tymi nowymi dyrektywami mamy punktowy system zaliczania zajęć, …