Kategoria «Problemy przy pisaniu prac»

Prace licencjackie - numerowanie rozdziałów i podrozdziałów w pracy

Wszystkie prace licencjackie zbudowane są z rozdziałów i podrozdziałów. Taka struktura pracy sprawia, że całość pracy przedstawia się bardzie przejrzyście i czytelnie dla jej czytelnika. Składająca się z rozdziałów praca licencjacka wymaga zastosowania numerowania. Numerowanie jest funkcją dostępną w programie Word i jest bez problemu możemy je zastosować w przypadku dokumentu tekstowego z naszą pracą …